Persondatapolitik

(Overfor kunder & samarbejdspartnere) 25. maj 2018

J.G. Coldstores ApS (“J.G. Coldstores”) er underlagt persondataloven/databeskyttelsesloven og persondataforordningen, hvilket bl.a. betyder, at vi er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger J.G. Coldstores behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

  1. DATAANSVARLIG

J.G. Coldstores ApS, CVR-nr. 28 86 12 65, Elmedalsvej 5, 4200 Slagelse

Telefon: 58 53 58 53, E-mail: jgcoldstores@jgcoldstores.dk er dataansvarlig.

  1. PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL

I forbindelse med dit samarbejde med J.G. Coldstores har J.G. Coldstores brug for i nødvendigt omfang at behandle og opbevare følgende oplysninger:

  • Navn, adresse, E-mailadresse og telefon- og mobilnummer samt de data der måtte være i de udleverede datafiler

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesloven/persondataloven og persondataforordningen.

J.G. Coldstores´ behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jvf. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, som J.G. Coldstores har i at behandle og opbevare kundedata, samt nødvendigheden heraf for at kunne opfylde og indgå i et kontraktforhold eller samarbejde med dig.

  1. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER

Dine personoplysninger behandles udelukkende af J.G. Coldstores, medmindre anden brug følger af henvendelsens natur eller opgavens art. Dine oplysninger kan i nødvendigt omfang blive videregivet til vores samarbejdspartnere og offentlige myndigheder i forbindelse med dit samarbejde med os.

  1. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING ELLER INDSIGELSER

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer J.G. Coldstores har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer J.G. Coldstores en kopi af de indsamlede oplysninger.

Elektroniske henvendelser besvares som elektronisk, og såfremt flere kopier ønskes udleveret må du forvente, at J.G. Coldstores kræver rimelig betaling herfor.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede oplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset.

Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor J.G. Coldstores ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder.

Hvis du ønsker (1) indsigt i, (2) berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som er registreret om dig hos J.G. Coldstores eller (3) begrænsning af behandling af de registrerede personoplysninger eller (4) har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse til jgcoldstores@jgcoldstores.dk eller telefon 58 53 58 53.

  1. DATAPORTABILITET

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig. Denne ret gælder dog kun personoplysninger, som du selv har givet J.G. Coldstores.

  1. VARIGHED OG OPBEVARING

Dine data vil blive slettet, senest 5 år efter at kontraktforholdet/samarbejdet ophører. Opbevaringen af dine personoplysninger efter ophør af kontraktforholdet sker med henblik på at overholde bogføringsloven, samt for at sikre dokumentation, i tilfælde af, at J.G. Coldstores bliver mødt med et krav i forbindelse med samarbejdet.

  1. KLAGE

Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.

Læs her om brugen af cookies på denne hjemmeside.

Hvad er en cookie?
Cookies anvendes af stort set alle websites. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde at få et website til at fungere efter hensigten.

En cookie er en fil, som lægges på din computer eller andet it-udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser. Men cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere personer. Den kan heller ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Denne hjemmeside anvender cookies. Du får information om, at vi sætter cookies, inden de sættes. Det er vi – og alle andre – forpligtede til. Læs mere på Erhvervsstyrelsen.dk om cookies og det juridiske grundlag i “Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” (Cookiebekendtgørelsen).

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge.

Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Hvad anvender vi cookies til?
Vi anvender cookies for at sikre, at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website, gemme formulardata samt til statistik.