Oplagsbetingelser

J.G. Coldstores Aps. har tilbageholdsret og håndpanteret i oplagrede varer for ethvert tilgodehavende også tidligere udleverede varer, som frysehuset måtte have hos kunden(vareejeren). Frysehuset er til enhver tid berettiget til at lade de oplagrede varer realisere bedst muligt på den måde, frysehuset finder mest hensigtsmæssig. Såfremt kunden (vareejeren) ikke efter skriftligt påkrav betaler frysehusets tilgodehavende.

Har tegnet forsikring på udstrømning af kølevæsker.

Såfremt kunden ønsker anden forsikring af lageret, må kunden selv tegne forsikring herfor.